Over Stichting SBM

“Vastgoed moet bijdragen aan de maatschappelijke welvaart”. Dit motto van Bouwfonds-oprichter Jacob Wiersema verwoordt nog altijd waar de SBM voor staat. Wiersema wil dat het personeel ook kan profiteren van het vastgoedbezit van Bouwfonds. Daarom richt hij in 1973 de Stichting SBM op. De woningen Ellert en Brammert op Schiermonnikoog (aangekocht in de jaren zestig) zijn de eerste vakantiewoningen die verhuurd worden.

Op grond van de CAO ontvangt SBM een bijdrage van BPD Ontwikkeling BV (en tot 2018 van de Rabo Vastgoed Groep). Met dit bedrag worden onder andere de vakantiewoningen geëxploiteerd. Medewerkers en gepensioneerden kunnen deze woningen tegen gereduceerd tarief huren. Meer informatie hierover vind je bij 'Boeken bij SBM' en in het Reglement.

Organisatie SBM

SBM kent een bestuur, raad van toezicht en beheerders. De operationele werkzaamheden worden uitgevoerd door Mariëlle Ros en Liesbeth van den Heuvel.

Het bestuur bestaat uit:

 • Laurens van den Eijnden – voorzitter
 • Ingrid Peters – secretaris
 • Hein van Rijn – penningmeester

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Elly van Sluis
 • Sander Hofs
 • Gea Voorhorst

De organisatie:

 • Mariëlle Ros – bureaumanager
 • Liesbeth van den Heuvel - bureaumanager

Het team met woningbeheerders bestaat uit vrijwilligers die bij BPD of de Rabo Vastgoed Groep werkzaam zijn of waren:

 • Dick ter Avest
 • Eddy Hofman
 • Hans van Rensen
 • Leo van de Leur
 • Olav Barneveld
 • Peter van Rijthoven
 • René Franken  
 • Rick Kraan                             
 • Wim Feenstra

De werkzaamheden van de beheerders worden gecoördineerd door Charles Chakri.

Missie SBM

De SBM heeft als missie het bevorderen van het welzijn van (oud-)medewerkers van BPD en de Rabo Vastgoed Groep, door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en duurzame recreatieve voorzieningen tegen een gereduceerde prijs.

Visie SBM

SBM heeft de volgende visie:

 • wij vernieuwen ons recreatieaanbod voortdurend om aan de vraag van de medewerkers te kunnen beantwoorden;
 • wij vergroten de kwaliteit van ons aanbod en onze service voortdurend en lopen daarbij voor op marktontwikkelingen;
 • wij leveren door onze activiteiten in toenemende (indirecte) mate een duidelijke bijdrage aan het bedrijfsbeleid;
 • wij opereren efficiënt, prudent en goedkoop en streven daarbij naar een nog effectievere inzet van onze financiële middelen ten gunste van de medewerkers;
 • wij zijn organisatorisch, juridisch en financieel transparant;
 • wij geven ons rekenschap van de sociaal-maatschappelijke context waarbinnen wij opereren