Over Stichting SBM

“Vastgoed moet bijdragen aan de maatschappelijke welvaart”. Dit motto van Bouwfonds-oprichter Jacob Wiersema verwoordt nog altijd waar SBM voor staat. Wiersema wil dat het personeel ook kan profiteren van het vastgoedbezit van Bouwfonds. Daarom richt hij in 1973 de ‘Stichting Bouwfonds Medewerkers’ op. De woningen Ellert en Brammert op Schiermonnikoog (aangekocht in de jaren zestig) zijn de eerste vakantiewoningen die verhuurd worden.

In de afgelopen (bijna) 50 jaar is er veel veranderd binnen Bouwfonds. Eind vorige eeuw werden de aandelen van de gemeenten verkocht aan ABN AMRO. Bouwfonds groeide uit tot een vooraanstaande Europese speler op het gebied van vastgoed ontwikkeling, zowel woningbouw als commercieel vastgoed, vastgoed financiering, zowel hypotheken als projectfinanciering en vastgoed beheer in overheidsfondsen en beleggingsfondsen.

In 2005 besloot de aandeelhouder de organisatie in stukken te verkopen. Bouwfonds Hypotheken werd onderdeel van ABN AMRO, Bouwfonds Property Finance werd verkocht aan SNS en de overige onderdelen aan Rabobank. Door Rabobank werden de Bouwfondsonderdelen, tezamen met de FGH bank ondergebracht in Rabo Vastgoedgroep.

Stichting SBM probeerde zo zelfstandig mogelijk haar doelstelling voor de medewerkers voort te zetten. De Vastgoed crisis in 2008 zorgde ervoor dat binnen een aantal jaren de Rabo Vastgoedgroep werd ontbonden. De ontwikkeltak, die de naam Bouwfonds Property Development (BPD) had gekregen, bleef als zelfstandige eenheid onderdeel van de Rabobank.

Sinds juli 2017 bestaat de doelgroep van SBM uit de actieve medewerkers van BPD Europe BV én de gepensioneerde medewerkers van BPD, Rabo Vastgoedgroep en haar rechtsvoorgangers. Ook kunnen oud medewerkers van elk van de voormalige onderdelen van Bouwfonds ‘Vrienden van SBM’ worden en onze woningen boeken.

Organisatie SBM

SBM kent een bestuur, raad van toezicht en beheerders. De operationele werkzaamheden worden uitgevoerd door Mariëlle Ros en Liesbeth van den Heuvel.

Het bestuur bestaat uit:

  • Laurens van den Eijnden – voorzitter
  • Judith Boot – secretaris
  • Hein van Rijn – penningmeester

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Elly van Sluis
  • Frank Lavrijsen
  • Gea Voorhorst

De organisatie:

  • Mariëlle Ros – coördinator
  • Liesbeth van den Heuvel - coördinator

Het team met woningbeheerders bestaat uit vrijwilligers die bij BPD of de Rabo Vastgoed Groep werkzaam zijn of waren. De werkzaamheden van de beheerders worden gecoördineerd door Charles Chakri.